การสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

<< คลิกที่นี่ >>
กรณีบรรจุแต่งตั้งบุคลากร ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา

<< คลิกที่นี่ >>
       กรณีบรรจุแต่งตั้งบุคลากร ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป       
ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 18 อัตรา
ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 3 อัตรา

ขั้นตอนการสมัครสอบ


...
1.อ่านประกาศ
ศึกษาข้อมูลรายละเอียดการสมัครสอบ
...
2.สมัครสอบ
กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง ให้ครบถ้วน
...
3.ชำระเงิน
ค่าสมัครสอบตามประกาศ และส่งหลักฐานการชำระ
...
4.ตรวจสถานะ
การสมัครสอบผ่านระบบ พบปัญหาติดต่อฝ่ายรับสมัคร
...
5.พิมพ์ใบสมัคร
นำมาใช้เป็นหลักฐานเข้าห้องสอบ