การสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

สารพันปัญหา


...
จะเริ่มต้นทำการสมัครทำอย่างไร ?
...
ควรเริ่มด้วยการอ่านประกาศ เพื่อศึกษารายละเอียดของการสมัครและเตรียมหลักฐานการสมัครให้พร้อม
...
ศึกษาข้อมูลแล้วจะสมัครทำอย่างไร ?
...

ขั้นตอนการสมัครสอบ


...
1.อ่านประกาศ
ศึกษาข้อมูลรายละเอียดการสมัครสอบ
...
2.สมัครสอบ
กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง ให้ครบถ้วน
...
3.ชำระเงิน
ค่าสมัครสอบตามประกาศ และส่งหลักฐานการชำระ
...
4.ตรวจสถานะ
การสมัครสอบผ่านระบบ พบปัญหาติดต่อฝ่ายรับสมัคร
...
5.พิมพ์ใบสมัคร
นำมาใช้เป็นหลักฐานเข้าห้องสอบ
...
สมัครเสร็จชำระเงินอย่างไร ?
...
ดำเนินการชำระค่าสมัคร 100 บ. ภายในวันที่ 28 พ.ย. - 8 ธ.ค. 2565 และสแกน QR-Code เข้ากลุ่มไลน์ผู้สมัคร
QR-Code
...
ชำระค่าสมัครเสร็จแล้วทำอย่างไร ?
...
แจ้ง ชื่อ - สกุล ตำแหน่งที่สมัคร พร้อมหลักฐานการชำระเงิน ในกลุ่มไลน์ผู้สมัคร
line
...
รู้ได้อย่างไรว่าสมัครสำเร็จแล้ว ?
...
เข้าไปที่เมนู ตรวจสอบสถานะการสมัคร เพื่อตรวจสอบสถานะหากได้รับการยืนยันการสมัครแล้วจะสามารถพิมใบสมัครใด้
line
...
ได้ใบสมัครแล้วทำอย่างไรต่อ ?
...
ดูกำหนดการในประกาศและคอยติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากเว็บไชต์ของ อบจ.เชียงราย